Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Gdańsk DAN advanced oxygen w szkole instruktorów nurkowania  Gdańsk

Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Gdańsk DAN advanced oxygen w szkole instruktorów nurkowania  Gdańsk

Jak wiesz już od dawna, wykonując głębokie i skomplikowane nurkowania ponosisz pewne ryzyko. Ale będąc odpowiednio przygotowanym, mając swój support powierzchniowy, wyuczony w szkole instruktorów nurkowania  Gdańsk  z Kursu Instruktora Pierwszej Pomocy Gdańsk DAN advanced oxygen  możesz być spokojny, bo masz poczucie bezpieczeństwa.

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy