Kurs Instruktora Nurkowania   Gdańsk decompression software specialist instruktor w szkole instruktorów nurkowania  Gdańsk

Kurs Instruktora Nurkowania   Gdańsk decompression software specialist instruktor w szkole instruktorów nurkowania  Gdańsk

Jednym z najbardziej złożonych i o najwyższym stopniu trudności kursów z zakresu pierwszej pomocy udzielanej nurkom w związku z wypadkami nurkowymi jest Kurs Instruktora Nurkowania   Gdańsk decompression software specialist instruktor w szkole instruktorów nurkowania  Gdańsk . Polega on na leczeniu w komorze dekompresyjnej. Kurs ten dedykowany jest instruktorom nurkowania z największym doświadczeniem, którzy zawodowo zajmują się  nurkowaniem, działają w centrach nurkowych i mają do czynienia z różnymi wypadkami nurkowymi, a w sąsiedztwie ich bazy nurkowej znajduje się komora dekompresyjna.

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy