Kurs Instruktora Nurkowania   Gdańsk technical instruktor w szkole instruktorów nurkowania  Gdańsk

Kurs Instruktora Nurkowania   Gdańsk technical instruktor w szkole instruktorów nurkowania  Gdańsk

Tten kurs jest początkiem nurkowania technicznego, dzięki któremu Twoja dotychczasowa kariera wywróciła się do góry nogami.  Ukończywszy Kurs Instruktora Nurkowania   Gdańsk technikal instruktor w szkole instruktorów nurkowania  Gdańsk   jesteś w stanie  uczyć tego samego innych. Zostajesz tutaj zapoznany z nowymi  regułami nurkowym i zaczynasz używać innych gazów nurkowych, poza gazami  stosowanymi do tej pory, między innymi tlenu. Był on pomocny w przypadku wystąpienia  komplikacji ze zdrowiem podczas nurkowania. Ci, będą uczestniczyć w Twoich kursach technicznych będą mieli możliwość nurkowania na głębokości 50 m, wykorzystując nowe gazy dekompresyjne, czyli  tlen i nitrox. Jak się okazuje, taki kurs doskonale podsumowuje zdobyte przez Ciebie do tej pory kwalifikacje i weryfikuje Twoją gotowość do podjęcia kolejnych kroków w rozwoju  Twoich umiejętności w charakterze instruktora nurkowania technicznego.

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy