Kurs Instruktora Nurkowania   Gdańsk limited mine diver instruktor w szkole instruktorów nurkowania  Gdańsk

Kurs Instruktora Nurkowania   Gdańsk limited mine diver instruktor w szkole instruktorów nurkowania  Gdańsk

Od jakiegoś czasu nurkowie dostali możliwość nurkowania w kopalniach. Mając bogate doświadczenia nurkowe niejednokrotnie miałeś możliwość nurkować w zalanych kopalniach w różnych miejscach na ziemi. Obecnie w kopalniach nurkom udostępnione są jedynie wydzielone miejsca, takie jak płytkie korytarze, na bardzo krótkich odcinkach. Coraz więcej chętnych zgłasza się do Twojego centrum nurkowego, aby praktykować nurkowanie w kopalniach. Aby jednak profesjonalnie podejść do tematu, trzeba ukończyć Kurs Instruktora Nurkowania   Gdańsk limited mine diver instruktor w szkole instruktorów nurkowania  Gdańsk . Mając ukończone takie szkolenie masz gwarancję, że jesteś jednym z nielicznych nurków w okręgu, mogącym uczyć innych nurków w zalanych kopalniach.

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy