Kurs instruktora Gdańsk cardio pulmonary resuscitation cpr instruktor w szkole instruktorów nurkowania  Gdańsk

Kurs instruktora Gdańsk cardio pulmonary resuscitation cpr instruktor w szkole instruktorów nurkowania  Gdańsk

Podczas akcji ratowniczej w zakresie pierwszej pomocy zarówno w stosunku do osób nie będących nurkami, jak i nurków, którzy ulegli wypadkowi nurkowemu okazuje się czasem, że konieczna jest resuscytacja. Ponieważ już posiadasz wiedzę z zakresu pierwszej pomocy w stosunku do osób na powierzchni, które doznały wypadku nurkowego z użyciem defibrylatora AED, warto ją uzupełnić o umiejętności przeprowadzania resuscytacji przy wypadkach nurkowych, jak również poza środowiskiem wodnym. Pomoże Ci w tym kurs  instruktora Gdańsk cardio pulmonary resuscitation cpr instruktor w szkole instruktorów nurkowania  Gdańsk .

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy