Kurs nurkowy  Gdańsk Hull Search Diver Specialist w szkole instruktorów nurkowania  Gdańsk

Kurs nurkowy  Gdańsk Hull Search Diver Specialist w szkole instruktorów nurkowania  Gdańsk

Osobę posiadające duże doświadczenie w poszukiwaniu i wydobywaniu ukrytych pod powierzchnią wody narkotyków oraz materiałów wybuchowych w pojemnikach metalowych, takich jak beczki czy kontenery, często są zaangażowane przez policję, czy inne organy, które w danej chwili potrzebują wiedzy i doświadczenia takiego wyspecjalizowanego nurka. Aby zaś posiadać tak wysokie umiejętności, należy ukończyć Kurs nurkowy  Gdańsk Hull Search Diver Specialist w szkole instruktorów nurkowania  Gdańsk .

Cena :

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy