Kurs Instruktora Nurkowania Gdańsk Open Water InstruktorKurs instruktora nurkowania Gdańsk Kurs Open Water Instruktor Gdańsk 

 1. Kurs Open Water Instruktor Gdańsk – kurs instruktora nurkowania Gdańsk

Szkolenie oraz kurs na instruktora nurkowania Gdańsk  w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk trwa standardowo od 7 do 10 dni, w tym minimum 4 dni w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk . Podczas kursu na instruktora nurkowania Gdańsk dowiesz się o systemie każdej organizacji nurkowej oraz rozwiniesz swoje umiejętności nurkowe, jak również nauczysz się jak przeprowadzać przyszłe szkolenie nurkowe już jako instruktor nurkowania . Każdy kto ma posiada minimum stopień Divermastera lub instruktora nurkowania innej organizacji nurkowej  może przystąpić do kursu na instruktora nurkowania Gdańsk  w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk. Pozytywne ukończenie części teoretycznej i praktycznej pozwala na przystąpienie do egzaminu na instruktora nurkowania Gdańsk . Egzamin instruktorski na instruktora nurkowania  kandydat musi ukończyć z wynikiem minimum 80%, aby uzyskać pozytywny rezultat. Na końcową ocenę składają się takie elementy jak: wiedza i umiejętności nurkowe.

Kurs Instruktora nurkowania Gdańsk OWSI opiera się głównie na uczeniu oraz rozwoju przyszłych instruktorów nurkowania, a nie na ich ocenie. Egzamin przeprowadzany jest przez instruktorów-trenerów oraz dyrektorów z danej organizacji nurkowej w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk.

Nurkowanie ze sprzętem jest bardzo bezpiecznym sportem o ile przestrzegane są wszystkie zasady bezpieczeństwa. Konsekwencje nie dostosowania się do zasad mogą doprowadzić do bardzo poważnych obrażeń. Każdy instruktor nurkowania powinien dbać o bezpieczeństwo swoje jak i swoich kursantów. Kurs na instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk  opiera się na rozwoju umiejętności nurkowych podczas wielogodzinnego treningu nurkowego w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk  . Jako przyszły instruktor nurkowania będziesz pracować nad rozwojem swoich umiejętności pod czujnym okiem instruktorów nurkowania oraz będziesz podszkalać swoją wiedzę nurkową. Każdy instruktor nurkowania podczas kursu na instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk  u swoich kursantów dostrzega strach, który przemienia się w odwagę po zakończonym szkoleniu w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk ; bojaźń zamienia się w umiejętności nurkowe, a nie śmiałość zamienia się w pewność siebie. Instruktor Trener na kursie na instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk  będzie również starał się otwierać serca i umysły każdego kursanta. Postara się również zaszczepić wrażliwość na piękno natury oraz o dbanie o ochronę podwodnego świata. Podczas kursu na instruktora nurkowania Gdańsk potrzeba również uświadomić kursantowi jego wartość i propagować dobrą reputację instruktora. Również etyka pracy instruktora jest ważna w tym zawodzie.

 1. Wymagania wstępne na instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk

Przystąpienie do kursu na instruktora nurkowania  Gdańsk wymaga spełnienia kilku kryteriów:

 • Wymagane jest odbycie min. 100 nurkowań na wodach otwartych na całym świecie,
 • posiadać takie certyfikaty: Supervisor, CPR, Deep, Oxygen Provider, First Aid, Nawigacja, Nocne, Wrakowe lub równoważne,
 • ubezpieczenie nurkowe,
 • posiadać pozytywne nastawienie oraz chęć do podnoszenia umiejętności nurkowych

 

 1. Jakie są cele kursu instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk ?

Celem kursu na instruktora nurkowania Gdańsk jest przygotowanie kursanta do pracy w  szkole instruktorów nurkowania Gdańsk jako instruktora, który będzie przeprowadzał kursy nurkowe. Przyszły instruktor nurkowania zostanie pełnoprawnym członkiem organizacji nurkowej. Będzie współtworzył dobry wizerunek organizacji na całym świecie oraz będzie wnosił swój wkład w rozwój organizacji w kraju. Po zakończeniu kursu na instruktora nurkowania Gdańsk będziesz szkolił przyszłych nurków oraz zostaniesz obrońcą podwodnego środowiska naturalnego w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk  .

 1. Czas trwania kursu na instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk

Kurs na instruktora nurkowania Gdańsk trwa standardowo około 10 dni, podczas szkolenia w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk omawiany jest cały system organizacji nurkowej, w której przeprowadzany jest kurs na instruktora nurkowania Gdańsk . Rozwijane są również zdolności szkoleniowe przyszłych instruktorów nurkowania. Pozytywne ukończenie kursu na instruktora nurkowania Gdańsk uprawnia cię do wzięcia udziału w egzaminie na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk .

Kurs na instruktora nurkowania Gdańsk  przeznaczony jest również dla Asystentów Instruktorów oraz Instruktorów Nurkowania z innych organizacji nurkowych.

 1. Kurs instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk składa się z :

Kurs na instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk  składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. Podczas teorii w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk    będą przerabiane takie zagadnienia jak: fizyka nurkowa, sprzęt nurkowy, środowisko nurkowe, fizjologia nurkowa oraz umiejętności nurkowe. Z kolei na zajęciach basenowych podczas kursu na instruktora nurkowania Gdańsk przyszli instruktorzy nurkowania będą szlifować swoje umiejętności nurkowe prowadzenia zajęć basenowych podczas przyszłych kursów nurkowych. Podczas nurkowań na wodach otwartych  w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk będą uczyli się jak przeprowadzać tą część szkolenia. Będziemy również ćwiczyć nawigację podwodną. Następnie na kursie na instruktora nurkowania Gdańsk kandydata czekają staże przy kursach nurkowych, które odbywają się w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk. Po zakończonym szkoleniu przyszłych nurków czeka teoretyczny egzamin na instruktora nurkowania. Po jego pozytywnym zaliczeniu kursant może przystąpić do części praktycznej  w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk.

 1. Sprzęt do kursu na instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk

Sprzęt nurkowy, który musi posiadać kursant, aby przystąpić do kursu na instruktora nurkowania Gdańsk  w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk: automat rekreacyjny z alternatywnym źródłem powietrza, ABC nurkowe – maska, fajka, płetwy nurkowe, jacket nurkowy, mokry skafander nurkowy oraz suchy skafander nurkowy, balast nurkowy, komputer nurkowy, 2 tabliczki nurkowe, kompas nurkowy,  Będą również potrzebne podczas kursu na instruktora nurkowania Gdańsk butle nurkowe (10l, 12, 15l), min. 3 latarki (w tym jedną główną i dwie zapasowe), latarkę do maski, bojka nurkowa, narzędzie tnące, kołowrotek nurkowy, szpulka nurkowa, zapasowa maska nurkowa, zestaw tlenowy i apteczka oraz maseczka resuscytacyjna.

 1. Jakie materiały są wymagane na kursie na instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk

 

W trakcie trwania kursu na instruktora nurkowania Gdańsk będziesz korzystać z materiałów szkoleniowych – manuala instruktorskiego oraz z zeszytu ćwiczeń. Profesjonalne wyszkolenie, zdobyte doświadczenia podczas kursu na instruktora nurkowania Gdańsk oraz wszystkie materiały pomocnicze pozwolą ci w razie wątpliwości podjąć właściwą decyzję podczas kursu na instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk , jak również po jego ukończeniu. Podczas kursu na instruktora nurkowania Gdańsk  staraj się wykorzystywać wszystkie możliwe materiały szkoleniowe które udostępnia Ci szkoła instruktorów nurkowania Gdańsk  . Jeśli jednak masz wątpliwości możesz zapytać swojego instruktora, Trenera  który zapewne posiada większe doświadczenie i wiedzę w nurkowaniu. Pamiętaj, ty dopiero zaczynasz swoją przygodę ze szkoleniem przyszłych nurków w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk . Kurs Instruktora Nurkowania Gdańsk Open Water Instruktor

 1. Logistyka na kursie na instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk

Podczas pierwszych pięciu spotkań na kursie na instruktora nurkowania Gdańsk będziesz miał wykłady z teorii nurkowania. Kolejne dwa dni szkolenia w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk to zajęcia praktyczne na basenie oraz nurkowania na wodach otwartych. Następny dzień podczas kursu na instruktora nurkowania Gdańsk są przeznaczone na zajęcia z poznawania standardów danej organizacji nurkowej. Ostatnie dni, w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk przeznaczone, są na powtórki z wiedzy teoretycznej, zajęć na basenie oraz z nurkowań na wodach otwartych. Po 10 dniach ciężkiej pracy w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk nad umiejętnościami przychodzi czas na egzamin instruktorski. Kurs Instruktora Nurkowania Gdańsk Open Water Instruktor

 1. Zajęcia teoretyczne na kursie na instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk

Podczas kursu na instruktora nurkowania Gdańsk każdy kursant będzie samodzielnie wypełniał testy powtórkowe ze wszystkich dziedzin przerobionych podczas wykładów w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk, np. sprzęt nurkowy, fizyka nurkowa czy środowisko nurkowe. Podczas zajęć na kursie na instruktora nurkowania Gdańsk będzie aktywnie uczestniczył w omawianiu wypełnionych testów oraz będzie poprawiał swoje błędy. Zajęcia w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk odbywają się z takich tematów jak: fizyka, tabele nurkowe, etyka instruktora, marketing w nurkowaniu. Z kolei podczas zajęć basenowych na kursie na instruktora nurkowania Gdańsk przeprowadzi prezentacje każdego kursu nurkowego. Również na wodach otwartych kandydat będzie omawiał wszystkie kursy nurkowe. Następnie przyjdzie czas na omówienie prezentacji z wykładów teoretycznych. Kadra instruktorów ze szkoły instruktorów nurkowania Gdańsk będzie oceniać twoje prezentacje oraz sugerować ewentualne poprawki. Obowiązkiem kursanta podczas szkolenia i kursu  na instruktora nurkowania Gdańsk jest branie udział w warsztatach i ćwiczeniach kursu Rescue. Umiejętności z tego szkolenia musisz opanować perfekcyjnie. Kandydat na instruktora nurkowania musi poddać się w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk testowi sprawnościowemu – przepłynąć dystans 800 metrów w sprzęcie nurkowym (masce nurkowej, płetwach nurkowych oraz w fajce nurkowej). Kurs Instruktora Nurkowania Gdańsk Open Water Instruktor

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia i kursu  na instruktora nurkowania Gdańsk  w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk przyjdzie czas na zaliczenie egzaminu. Należy zaliczyć test z wiedzy teoretycznej z systemu organizacji nurkowej, ze standardów organizacji oraz z procedur organizacji. Podczas zaliczenie kursant musi zademonstrować wszystkie ćwiczenia nurkowego z każdego kursu nurkowego jaki będzie mógł przeprowadzać po ukończeniu kursu na instruktora nurkowego Gdańsk .

 1. Zajęcia basenowe na kursie instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk

Każdy instruktor nurkowania powinien dbać o bezpieczeństwo swoich kursantów. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność są najważniejszymi priorytetami. Pamiętaj o tym po zakończeniu szkolenia w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk. Podczas prowadzenia szkoleń w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk oraz programów nurkowych stosuj się do wszystkich procedur oraz standardów danej organizacji nurkowej. Potrzebne pomoce znajdziesz w manualu instruktorskim, przewodniku szkoleniowym lub w biuletynach dla instruktorów nurkowania. Oprócz tego kieruj się swoją każdą przemyślaną decyzją podczas każdej napotkanej sytuacji pod wodą której nie miałeś na  na kursie instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk. Podczas pierwszych godzin kursu na instruktora nurkowania Gdańsk będziesz szlifować swoje umiejętności przekazywania wiedzy przyszłym nurkom. Do wykonywania ćwiczeń z kursu Open Water Diver musisz posiadać dużą wiedzę praktyczną która zostanie Ci przekazana w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk. Jednym z ważniejszych ćwiczeń podczas kursu  na instruktora nurkowania Kurs Instruktora Nurkowania Gdańsk Open Water Instruktor Gdańsk jest ćwiczenie nr 7 z kursu nurkowego Rescue. Jest to nieprzytomny nurek, to ćwiczenie kursant będzie powtarzał do znudzenia. Podczas kursu na instruktora nurkowania Gdańsk kandydat będzie uczył się pokazywania taki ćwiczeń jak: oddychanie z automatu kursanta, oczyszczenie automatu – metoda za pomocą bypass, oczyszczenie automatu metodą – wydmuchanie resztek powietrza z płuc, odszukanie automatu nurkowego metodą za prawego ramienia, odszukanie automatu do oddychania po węzach od pierwszego stopnia podczas kursu na instruktora nurkowania Gdańsk, wzbudzony automat nurkowy, brak gazu -butla zakręcona przez instruktora nurkowania w kontrolowanych warunkach w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk , octopus, czyli automat zapasowy, oddychanie 30 sekund jako dawca i biorca, podając gaz z octopusa płynąc jako dawca i biorca w tym ćwiczeniu, brak gazu automat główny 2 wdechy jako dawca i biorca, samodzielne zdejmowanie i zakładanie pasu balastowego, odpięcie i zapięcie wężyka od jacketu lub skrzydła nurkowego, zalanie maski nurkowej wodą do połowy, a następnie opróżnienie jej z wody, zalanie całej maski nurkowej podczas kursu na instruktora nurkowania Gdańsk, zdjęcie i założenie maski nurkowej, wytrzymanie pod wodą bez maski nurkowej 1 minuty, pływanie bez maski 9 m z partnerem, wykonanie Pivot inflatorem, wykonanie pivot ustami, awaryjne wynurzenie CESA w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk, usuwanie skurczu pod wodą, zdjęcie i założenie sprzętu nurkowego pod wodą. Podczas kursu na instruktora nurkowania Gdańsk nauczysz się oceniać umiejętności swoich kursantów. Będą musieli przepłynąć 200 metrów, utrzymywać się na powierzchni 10 minut, oczyścić maskę nurkową oraz rurkę nurkową, przepłynąć po powierzchni 360 metrów w ABC do nurkowania, zanurkować na bezdechu pod wodą 3 metry, odnaleźć i założyć ABC nurkowe, zdjąć i założyć pas balastowy.

 1. Wody otwarte na kursie na instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk

W trakcie kursu na instruktora nurkowania Gdańsk nauczysz się nadzoru bezpośredniego oraz nadzoru pośredniego nad uczestnikami szkolenia. Nadzór bezpośredni polega na obserwacji i ocenianiu możliwości kursantów. W szkole instruktorów nurkowania Gdańsk nie możesz przenosić odpowiedzialności na asystenta lub divermastera podczas nadzoru bezpośredniego. Jednym wyjątkiem jest w momencie kiedy standard danego kursu stanowi inaczej, właśnie tego wszystkiego nauczysz się podczas kursu na instruktora nurkowania Gdańsk. W szkole instruktorów nurkowania  Gdańsk nauczysz się również nadzoru pośredniego. W miejscu nurkowym jako instruktor nurkowania musisz zawsze być obecny i sprawować kontrolę nad zajęciami nurkowymi. Jednak jako instruktor nurkowania  nie musisz nadzorować wszystkich czynności

Po ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Gdańsk będziesz pilnować wszystkich czynności swoich kursantów, nadzorować każde nurkowanie, sprawdzać sprzętu nurkowego, każdego wyjścia i wejścia z wody swoich kursantów. Instruktor po skończonym kursie na instruktora nurkowania Gdańsk musi zawsze być gotowy do szybkiego wejścia do wody w całym sprzęcie nurkowym. Powinien również być zawsze na Sali wykładowej w szkole instruktorów nurkowania  Gdańsk, aby być do dyspozycji swoich kursantów.

 1. Egzamin Open Water Instructor na kursie instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk

Egzamin na instruktora nurkowania będzie przeprowadzany w obecności instruktora-trenera oraz dyrektorów ze szkoły instruktorów nurkowania Gdańsk. Będziesz musiał zaprezentować swoje umiejętności nauczania oraz umiejętności ratownicze, które nauczyłeś się podczas kursu na instruktora nurkowania Gdańsk . Podczas egzaminu na instruktora nurkowania musisz rozumieć system organizacji nurkowej, wykazać się wiedzą nabytą podczas wykładów na kursie na instruktora nurkowania Gdańsk. Egzamin składa się z dwudniowego programu oceniającego, podczas którego będziesz demonstrować zdolności nauczania danego kursu nurkowego, umiejętności ratownicze. Egzaminatorzy z szkoły instruktorów nurkowania Gdańsk  są pomocni podczas egzaminu lecz ich głównym zadaniem jest ocena twoich umiejętności nurkowych. Kurs Instruktora Nurkowania Gdańsk Open Water Instruktor

Teoretyczny egzamin na instruktora nurkowania  Gdańsk składa się z:

 • testu teoretycznego – 100 pytań,
 • testu ze standardów organizacji nurkowej – 50 pytań,
 • testu z etyki pracy instruktora nurkowania – 25 pytań,
 • prezentacji do danego kursu nurkowego wylosowana przez kandydata
 • wstępnego omówienia do danego kursu nurkowego,

Egzamin teoretyczny w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk musi zostać zaliczony na minimum 80%, tutaj istnieje możliwość poprawki w razie konieczności. Egzamin praktyczny  w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk składa się z 3 wylosowanych ćwiczeń z kursów nurkowych oraz z 3 ćwiczeń z kursu Rescue. Podczas egzaminu na wodach otwartych musisz przeprowadzić wstępne omówienie do danego kursu nurkowego. Wylosujesz dwa ćwiczenia z kursów nurkowych, które wcześniej nauczyłeś się podczas kursu na instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk. Na wodach otwartych poprowadzisz nurkowania nawigacyjne, następnie wykonasz wycieczkę nurkową. Po zakończeniu nurkowania przeprowadzisz omówienie końcowe nurkowania z danego kursu nurkowego. Egzamin praktyczny w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk również musi zostać zaliczony na minimum 80%, tutaj jednak nie ma możliwości poprawki.

 1. Twoja rola po kursie na instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk

Po ukończeniu szkolenia w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk oraz pozytywnym zaliczeniu egzaminu będziesz mógł certyfikować kolejnych nurków. Będziesz miał odpowiedzialną rolę uświadamiania swoich kursantów, że nurkowanie ma swoje granice, które muszą przestrzegać. Jeśli kursant spełnił wszystkie wymagania dotyczące zaliczeniu kursu, instruktor nurkowania jest zobowiązany do wystawienie w ciągu 7 dni  w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk do wystawienia certyfikatu na dany stopień nurkowy. Po zakończeniu kursu na instruktora nurkowania Gdańsk musisz oceniać swoją gotowość nurkową zanim zaczniesz przeprowadzać szkolenia i nurkowania. Powinieneś oceniać zawsze swój stan fizyczny i psychiczny zanim rozpoczniesz nurkowanie. Staraj się pomagać swoim kursantom podczas kursu nurkowe , nadzoruj ich podczas wykonywania ćwiczeń nurkowych tak jak to robiłeś w  szkole instruktorów nurkowania Gdańsk

 1. Jak powinieneś postępować po ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk.

Każdy młody i niedoświadczony instruktor tuż po kursie na instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk  musisz cały czas być na bieżąco ze swoją wiedzą i technikami nurkowymi. Staraj się cały czas poszerzać swoją wiedzę nurkową, staraj się czytać literaturę nurkową. Jako instruktor nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk  staraj się raz w roku uczestniczyć w seminariach, szkoleniach, seminariach swojej organizacji nurkowej . Podnoś swoje umiejętności i kwalifikacje nurkowe podczas kursów na kolejne stopnie instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk.  Podczas kursu nurkowego w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk poproś swoich kursantów  o wypełnienie i podpisanie odpowiednich dokumentów. Bądź gotowy odwołać w ostatniej chwili odwołać nurkowania dla grupy lub dla pojedynczej osoby. Zachowuj się profesjonalnie podczas każdego kursu nurkowego w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk.

 1. Następny twój krok po ukończeniu kursu instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk – zostań instruktorem specjalizacji nurkowej.

Po pozytywnym ukończeniu kursu instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk  możesz dalej się rozwijać, zapisując się na kolejne kursy instruktora nurkowania Gdańsk  specjalizacji nurkowej w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk  : instruktor specjalizacji nurkowej Rekreacyjny wrak instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie głębokie, Instruktor specjalizacji nurkowej Nawigacja, instruktor specjalizacji nurkowej Suchy skafander, instruktor specjalizacji nurkowej Nurek samodzielny, instruktor specjalizacji nurkowej Nocne, Instruktor specjalizacji nurkowej Wielopoziomowe, instruktor specjalizacji nurkowej Videofilmowanie, instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie w prądzie, instruktor specjalizacji nurkowej Fotografia podwodna, instruktor specjalizacji nurkowej Action camera, instruktor specjalizacji nurkowej Poszukiwanie i wydobywanie, instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie z łodzi, instruktor specjalizacji nurkowej Podwodny przyrodnik, instruktor specjalizacji nurkowej Podwodny aktor, instruktor specjalizacji nurkowej Podwodne modelowanie, instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie z plaży, instruktor specjalizacji nurkowej Działanie komory hiperbarycznej, instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie surface supplied, instruktor specjalizacji nurkowej Snorkeling.

 

zobacz również nasze nne strony :

http://balonybielskobiala.pl http://balonyhelbielsko.pl    http://balonariumbielsko.pl  http://balonyzhelembielsko.pl

http://Balonybielsko.com.pl   http://bielskobalony.pl   http://sklepbalony.pl  http://heldobalonowbielsko.pl    http://pudlozbalonami.pl  http://pocztabalonowabielsko.pl  http://girlandybielsko.pl   http://dekoracjebalonowebielsko.pl http://butlazhelembielsko.pl  http://butlazhelemcom.pl

Podstawowy kurs nurkowy Padi Bielsko Biała

Podstawowy kurs nurkowy Padi Bielsko Biała

Podstawowy kurs nurkowy dla dzieci Bielsko Biała

Kurs Instruktora Nurkowania Gdańsk Open Water Instruktor

Kurs Instruktora Nurkowania Gdańsk Open Water Instruktor

Kurs Instruktora Nurkowania Gdańsk Open Water Instruktor

Kurs Instruktora Nurkowania Gdańsk Open Water Instruktor

Kurs Instruktora Nurkowania Gdańsk Open Water Instruktor

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy

Zapisz się na kurs

Nie zwlekaj i zapisz się na Kurs Open Water Instructor

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności